Logo Fundusze Europejskie
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo województwa podlaskiego
Logo Unia Europejska

Ścieżki i szlaki

Ścieżka dydaktyczna – szlak turystyczny o łącznej długość 1,85 kilometra, zlokalizowana jest wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Rajgrodzkie”, w pobliżu terenów o największym skupieniu elementów przyrodniczych: siedlisk i żerowisk dzikich ptaków, płazów, ryb i małych ssaków.

Ścieżka położona jest w miejscu gdzie przebiegają szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, łączące obszar województwa warmińsko – mazurskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego,  a także na południu dolinę Narwi, a na północy Kanał Augustowski i aż do granicy z Białorusią  i Litwą.

Ścieżka dydaktyczna położona jest pomiędzy czerwonym szlakiem pieszym, a miejscem gdzie rzeka Jegrznia wypływa z Jeziora Rajgrodzkiego i rozpoczyna się szlak kajakowy z Jeziora Rajgrodzkiego, który łączy się z Kanałem Augustowskim tworząc naturalny ciąg atrakcji turystycznych, aż do granicy kraju.

Przez miejsce, w którym wybudowana została ścieżka edukacyjna – bioróżnorodność, przebiegają korytarze ekologiczne: Dolina Biebrzy i Dolina Biebrzy – Puszcza Borecka, które łączą ekologiczne tereny Jeziora Rajgrodzkiego z terenami chronionymi doliny Biebrzy, Narwi, Puszczy Augustowskiej i dalej tereny Litwy i Białorusi.

Ścieżka dydaktyczna i Jezioro Rajgrodzkie leżą także w pobliżu szlaku GreenVelo i stanowią jego atrakcję turystyczną.

Szlak łączy województwa Polski wschodniej, promuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszego regionu i kraju.

Wpisu dokonała: Ewa Kisielewska – Referat Inwestycji i Rozwoju UM w Rajgrodzie

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top