Logo Fundusze Europejskie
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo województwa podlaskiego
Logo Unia Europejska

Strona główna

Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych

Strona internetowa służąca przybliżeniu bogactwa flory i fauny Jeziora Rajgrodzkiego oraz wartości i różnorodności jego ekosystemu powstała w ramach projektu nr WND-RPPD.06.03.00-20-0012/19 pn. „Ochrona krajobrazu oraz  zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0012/19-00 z dnia 16 września 2019 r. współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3: Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

Galeria

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top